Rijopleiding in stappen (RIS)

RIS is een opleiding in vier fasen waarin leerlingen op een gestructureerde manier leren autorijden en deelnemen aan het complexe verkeer. De aspiranten moeten zich bepaalde handelingen net zo eigen maken als schakelen en sturen. Zij krijgen daar, net als bij een schoolopleiding, huiswerk voor mee.

Uit onderzoek bij oud-leerlingen die aan de proeven meededen, is gebleken dat die zogeheten handelingsscripts de nieuwbakken automobilisten overzicht, houvast en structuur bieden die hen zelfs uit kritieke situaties redden. Het kan dan gaan om geautomatiseerd kijkgedrag bij het naderen van kruisingen, om het toepassen van voorrangsregels in ingewikkelde verkeerssituaties, maar ook om de juiste handelingen bij een slip. Dit laatste leren RIS -kandidaten in de vierde fase van de rijopleiding.

De RIS bestaat uit vier fasen. In de eerste fase leren de leerlingen de auto kennen, in fase twee krijgen zij de auto bij verschillende snelheden onder controle, in fase drie beoefenen zij alle facetten van het verkeer en in de laatste fase verfijnen zij hun kennis en doen extra rijvaardigheid op. Zo bepalen zij zelf hun route met kaarten en wegwijzers, en oefenen met bijzondere omstandigheden zoals gladheid.

De voordelen op een rijtje

  • Fors hoger slagingspercentage
  • Hoge kwaliteit van de rijopleiding
  • Stap-voor-stap aanpak
  • Betere voorbereiding op deelname aan het verkeer
  • Inzicht in je vorderingen met behulp van de leerlingkaart

Informatie aanvragen

Heb je een vraag over rijlessen, theorie of examen? Contact ons!